co daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Co daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Wprowadzenie

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki niej osoby podróżujące poza granice swojego kraju mogą mieć pewność, że w razie potrzeby otrzymają pomoc medyczną. Co jeszcze daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Co to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to dokument, który potwierdza prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku.

Jakie korzyści daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego daje wiele korzyści. Przede wszystkim uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki temu osoby podróżujące poza granice swojego kraju mogą mieć pewność, że w razie potrzeby otrzymają pomoc medyczną. Karta ta również ułatwia załatwianie formalności związanych z opieką medyczną, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje o ubezpieczonym.

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać bezpłatnie w każdym oddziale NFZ. Wystarczy złożyć wniosek i przedstawić dowód osobisty. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku i można ją przedłużyć przed wyjazdem za granicę.

Czy europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego zastępuje ubezpieczenie turystyczne?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Karta ta zapewnia jedynie dostęp do opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Ubezpieczenie turystyczne natomiast chroni przed innymi nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak utrata bagażu czy odwołanie lotu.

Wnioski

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki niej osoby podróżujące poza granice swojego kraju mogą mieć pewność, że w razie potrzeby otrzymają pomoc medyczną. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku. Warto pamiętać, że europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, które chroni przed innymi nieprzewidzianymi sytuacjami.