Czy Ekuz Działa W Szwajcarii

Czy Ekuz Działa W Szwajcarii?

Czym jest Ekuz?

Ekuz to skrót od Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie zdrowotne i uprawnia nas do korzystania z usług medycznych w Polsce.

Czy Ekuz działa w Szwajcarii?

Tak, Ekuz działa również w Szwajcarii. Jest to możliwe dzięki umowie między Polską a Szwajcarią, która umożliwia korzystanie z opieki medycznej w obu krajach.

Jak korzystać z Ekuz w Szwajcarii?

Aby skorzystać z Ekuz w Szwajcarii, należy przed wyjazdem do tego kraju pobrać formularz E112 w swojej placówce ubezpieczeniowej. Następnie należy udać się do szwajcarskiej placówki medycznej i przedstawić ten formularz oraz swoją Elektroniczną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czy Ekuz obejmuje wszystkie koszty leczenia w Szwajcarii?

Nie, Ekuz nie obejmuje wszystkich kosztów leczenia w Szwajcarii. Pokrywa on jedynie koszty leczenia, które są niezbędne ze względu na nagłe zachorowanie lub wypadek. Koszty leczenia planowego lub kosmetycznego nie są objęte ubezpieczeniem.

Wnioski

Korzystanie z Ekuz w Szwajcarii jest możliwe, jednak nie obejmuje on wszystkich kosztów leczenia. Przed wyjazdem do tego kraju warto pobrać formularz E112 i zapoznać się z zasadami korzystania z Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek i będziemy mogli skorzystać z opieki medycznej w Szwajcarii w razie potrzeby.