Czy Ekuz Jest Obowiązkowe

Czy Ekuz Jest Obowiązkowe?

Czym jest Ekuz?

Ekuz to skrót od Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie zdrowotne i uprawnia nas do korzystania z opieki medycznej w Polsce. Karta ta zastąpiła tradycyjne papierowe druki, które wcześniej służyły do tego celu.

Czy Ekuz jest obowiązkowe?

Tak, posiadanie Ekuz jest obowiązkowe dla każdej osoby, która wyjeżdża za granicę. Bez niej nie będziemy mieli dostępu do opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że Ekuz nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, które może zapewnić nam dodatkowe świadczenia medyczne oraz ochronę w przypadku innych sytuacji, takich jak utrata bagażu czy odwołanie lotu.

Jak uzyskać Ekuz?

Ekuz można uzyskać w każdej placówce NFZ, a także przez internet na stronie eWUŚ. W celu uzyskania karty należy posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne oraz dowód osobisty. W przypadku dzieci, konieczne jest posiadanie również aktu urodzenia. Warto pamiętać, że Ekuz jest ważny przez okres jednego roku od daty wydania.

Czy Ekuz jest potrzebne tylko w przypadku podróży zagranicznych?

Tak, Ekuz jest potrzebne tylko w przypadku wyjazdu za granicę. W Polsce korzystamy z tradycyjnych kart ubezpieczenia zdrowotnego, które otrzymujemy od naszego ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać, że posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe dla każdej osoby przebywającej na terenie Polski.

Wnioski

– Ekuz jest obowiązkowy dla każdej osoby wyjeżdżającej za granicę.
– Karta ta uprawnia nas do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.
– Ekuz można uzyskać w placówkach NFZ oraz przez internet na stronie eWUŚ.
– Ekuz jest ważny przez okres jednego roku od daty wydania.
– Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe dla każdej osoby przebywającej na terenie Polski.