Ekuz Co To

Ekuz Co To – Wszystko, co musisz wiedzieć o tym skrócie!

Czym jest Ekuz?

Ekuz to skrót od Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie zdrowotne i uprawnia nas do korzystania z usług medycznych w Polsce.

Jak uzyskać Ekuz?

Aby uzyskać Ekuz, należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie placówce NFZ lub przez internet. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wymagane dokumenty to m.in. dowód osobisty, numer PESEL oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Co daje posiadanie Ekuz?

Posiadanie Ekuz uprawnia nas do korzystania z usług medycznych w Polsce, w tym m.in. do wizyt u lekarza, badań diagnostycznych, hospitalizacji czy refundacji leków. Dzięki Ekuz unikniemy konieczności ponoszenia kosztów za te usługi z własnej kieszeni.

Czy Ekuz jest obowiązkowy?

Tak, posiadanie Ekuz jest obowiązkowe dla każdej osoby ubezpieczonej w Polsce. Bez niego nie będziemy mogli korzystać z usług medycznych w kraju.

Czy Ekuz jest ważny za granicą?

Tak, Ekuz jest ważny w krajach Unii Europejskiej oraz w niektórych innych krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o współpracy w zakresie opieki zdrowotnej. Dzięki temu możemy korzystać z usług medycznych za granicą, a koszty leczenia zostaną pokryte przez polskie ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowanie

Ekuz to niezbędny dokument dla każdej osoby ubezpieczonej w Polsce. Dzięki niemu możemy korzystać z usług medycznych w kraju i za granicą, unikając konieczności ponoszenia kosztów z własnej kieszeni. Aby uzyskać Ekuz, należy złożyć wniosek w placówce NFZ lub przez internet, a następnie otrzymamy dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy, że posiadanie Ekuz jest obowiązkowe, więc warto zadbać o to jak najszybciej!