Ekuz czy ubezpieczenie

Ekuz czy ubezpieczenie – co wybrać?

Ekuz – co to jest?

Ekuz to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku.

Ubezpieczenie zdrowotne – co to jest?

Ubezpieczenie zdrowotne to umowa zawierana między ubezpieczającym a ubezpieczonym, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia i opieki medycznej w przypadku choroby lub wypadku. Ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolne i można je wykupić w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Czy warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne, jeśli posiadam Ekuz?

Posiadanie Ekuz nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Jednakże, posiadając ubezpieczenie zdrowotne, można korzystać z dodatkowych usług medycznych, takich jak prywatne kliniki czy specjaliści, których nie obejmuje opieka finansowana przez NFZ. Ponadto, ubezpieczenie zdrowotne może zapewnić szybszy dostęp do opieki medycznej oraz lepszą jakość świadczonych usług.

Czy posiadanie Ekuz jest wystarczające podczas wyjazdu za granicę?

Posiadanie Ekuz jest ważne i uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Jednakże, karta ta nie obejmuje wszystkich kosztów związanych z leczeniem, takich jak transport sanitarny czy koszty pobytu w szpitalu. Dlatego warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które zapewni pełną ochronę podczas wyjazdu za granicę.

Wnioski

– Posiadanie Ekuz jest ważne podczas wyjazdu za granicę, ale nie obejmuje wszystkich kosztów związanych z leczeniem.
– Ubezpieczenie zdrowotne może zapewnić dodatkową ochronę oraz szybszy dostęp do opieki medycznej.
– Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego jest zalecane podczas wyjazdu za granicę.