Ekuz Jak Uzyskac

Ekuz Jak Uzyskać – Wszystko, Co Musisz Wiedzieć

Co to jest Ekuz?

Ekuz to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Ekuz jest ważny przez okres jednego roku i można go uzyskać bezpłatnie.

Jak uzyskać Ekuz?

Aby uzyskać Ekuz, należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie placówce NFZ lub przez internet na stronie eWUŚ. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane dokumenty to dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL. Po złożeniu wniosku, Ekuz zostanie wysłany pocztą na adres zamieszkania.

Kto może uzyskać Ekuz?

Ekuz mogą uzyskać osoby, które są ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to zarówno osób pracujących, jak i bezrobotnych, emerytów, rencistów oraz ich rodzin. Ekuz można uzyskać również dla dziecka, które nie jest ubezpieczone w Polsce, ale jest na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Czy Ekuz jest potrzebny tylko w UE?

Ekuz jest potrzebny tylko w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. W innych krajach należy wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie są korzyści posiadania Ekuz?

Posiadanie Ekuz daje możliwość korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym jest się ubezpieczonym. Dzięki temu nie trzeba ponosić kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Podsumowanie

Ekuz to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Aby uzyskać Ekuz, należy złożyć wniosek w placówce NFZ lub przez internet na stronie eWUŚ. Ekuz mogą uzyskać osoby, które są ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Posiadanie Ekuz daje możliwość korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym jest się ubezpieczonym.