Ekuz Jakie Kraje

Ekuz Jakie Kraje? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest Ekuz?

Ekuz to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jakie kraje akceptują Ekuz?

Ekuz jest akceptowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Oznacza to, że posiadając Ekuz, możesz korzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju.

Jak uzyskać Ekuz?

Ekuz można uzyskać w swoim kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni. W Polsce można to zrobić w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia lub przez internet na stronie nfz.gov.pl. Wniosek o wydanie Ekuz należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Czy Ekuz jest bezpłatny?

Tak, Ekuz jest bezpłatny. Nie ma żadnych opłat związanych z jego wydaniem. Jedynym kosztem, jaki może się pojawić, to ewentualne koszty przesyłki dokumentu.

Czy Ekuz zastępuje ubezpieczenie turystyczne?

Nie, Ekuz nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Ekuz uprawnia jedynie do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje szerszy zakres ochrony, np. w przypadku utraty bagażu czy odwołania lotu.

Podsumowanie

Ekuz to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Można go uzyskać w swoim kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni, bez żadnych opłat. Ekuz nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, ale jest ważnym dokumentem dla osób podróżujących po Europie. Pamiętaj, że posiadając Ekuz, możesz korzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju.