Ekuz Wielka Brytania

Ekuz Wielka Brytania – co to jest i jak działa?

Czym jest Ekuz Wielka Brytania?

Ekuz Wielka Brytania to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna dla wszystkich ubezpieczonych.

Jak działa Ekuz Wielka Brytania?

Karta Ekuz Wielka Brytania umożliwia korzystanie z opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku podczas pobytu za granicą. Dzięki niej pacjent ma prawo do takiej samej opieki medycznej, jaką otrzymują mieszkańcy danego kraju. W przypadku konieczności hospitalizacji, karta Ekuz Wielka Brytania pokrywa koszty leczenia, a pacjent nie musi ponosić żadnych dodatkowych opłat.

Kto może skorzystać z Ekuz Wielka Brytania?

Karta Ekuz Wielka Brytania jest przeznaczona dla wszystkich ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy planują wyjazd za granicę. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku i można ją wykorzystać wielokrotnie podczas pobytu za granicą.

Jak otrzymać Ekuz Wielka Brytania?

Karta Ekuz Wielka Brytania jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek w swojej placówce NFZ. Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu pacjenta.

Czy Ekuz Wielka Brytania jest ważna po Brexicie?

Tak, karta Ekuz Wielka Brytania jest nadal ważna po Brexicie. Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej karty pozostają bez zmian do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 roku. Po tym terminie, karty Ekuz Wielka Brytania nie będą już wydawane, ale osoby posiadające już tę kartę będą mogły z niej korzystać przez okres jej ważności.

Wnioski

– Karta Ekuz Wielka Brytania umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
– Karta ta jest bezpłatna dla wszystkich ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
– Aby otrzymać kartę Ekuz Wielka Brytania, należy złożyć wniosek w swojej placówce NFZ.
– Karta Ekuz Wielka Brytania jest nadal ważna po Brexicie do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 roku.