europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego co to

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego co to?

Wprowadzenie

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. EKUZ jest wydawana bezpłatnie i ważna jest przez okres jednego roku.

Jak uzyskać EKUZ?

EKUZ można uzyskać w swoim kraju, w którym jest się ubezpieczonym. W Polsce EKUZ wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w placówce NFZ lub przez internet. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Czy EKUZ jest potrzebna?

EKUZ jest bardzo przydatna, gdyż umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów. Dzięki EKUZ można uniknąć kosztów leczenia, które w niektórych krajach mogą być bardzo wysokie.

Czy EKUZ zastępuje ubezpieczenie zdrowotne?

EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego, ale jest jego uzupełnieniem. EKUZ umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów.

Czy EKUZ jest ważna na całym świecie?

EKUZ jest ważna tylko w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Poza tymi krajami EKUZ nie jest ważna.

Wnioski

– Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.
– EKUZ można uzyskać w swoim kraju, w którym jest się ubezpieczonym.
– EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego, ale jest jego uzupełnieniem.
– EKUZ jest ważna tylko w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.