europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gdzie wyrobić

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – gdzie wyrobić?

Co to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Gdzie można wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ można wyrobić w każdej placówce NFZ, w tym w oddziałach wojewódzkich, oddziałach terenowych oraz w punktach informacyjnych. Można również złożyć wniosek o wydanie karty przez internet na stronie internetowej NFZ.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Do wyrobienia EKUZ potrzebne są następujące dokumenty:
– dowód osobisty lub paszport
– aktualna polska karta ubezpieczenia zdrowotnego
– w przypadku dzieci – akt urodzenia

Czy europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest ważna na całym świecie?

Nie, EKUZ jest ważna tylko w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. W przypadku wyjazdu poza te kraje, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Jak długo ważna jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania.

Wnioski

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest niezbędna dla osób, które planują wyjazd za granicę. Dzięki niej można korzystać z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i można ją wyrobić w każdej placówce NFZ lub przez internet. Do wyrobienia EKUZ potrzebne są dokumenty takie jak dowód osobisty lub paszport oraz aktualna polska karta ubezpieczenia zdrowotnego. EKUZ jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania i nie jest ważna poza krajami Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.