europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ile się czeka

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – ile się czeka?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Jak długo trzeba czekać na wydanie EKUZ?

Czas oczekiwania na wydanie EKUZ zależy od sposobu, w jaki wniosek zostanie złożony. Jeśli wniosek zostanie złożony przez internet, karta zostanie wygenerowana natychmiastowo. W przypadku składania wniosku osobiście w oddziale NFZ, karta zostanie wydana w ciągu 14 dni roboczych.

Czy EKUZ jest ważna na stałe?

Nie, EKUZ jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania. Po upływie tego czasu należy złożyć nowy wniosek o wydanie karty.

Czy EKUZ jest wystarczające do korzystania z opieki medycznej za granicą?

EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym karta została wydana. Oznacza to, że jeśli w kraju tym opieka medyczna jest bezpłatna, to posiadacz EKUZ będzie miał prawo do bezpłatnej opieki medycznej za granicą. Jeśli jednak opieka medyczna jest płatna, to posiadacz EKUZ będzie musiał ponieść koszty leczenia.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Czas oczekiwania na wydanie karty zależy od sposobu, w jaki wniosek zostanie złożony. EKUZ jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania i uprawnia do korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym karta została wydana. Warto pamiętać, że EKUZ nie zawsze zapewnia bezpłatną opiekę medyczną za granicą, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie koszty leczenia będą ponosić posiadacze tej karty.