europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jakie kraje

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jakie kraje?

Co to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Jakie kraje akceptują europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest akceptowana w następujących krajach:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

Jakie korzyści daje europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego daje wiele korzyści, m.in.:

 • Umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.
 • Zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju.
 • Umożliwia uzyskanie refundacji kosztów leczenia.
 • Umożliwia uzyskanie pomocy w przypadku nagłych wypadków.

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać w swoim Narodowym Funduszu Zdrowia. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku. Po upływie tego czasu należy ją odnowić.

Podsumowanie

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i daje wiele korzyści, m.in. umożliwia uzyskanie refundacji kosztów leczenia oraz uzyskanie pomocy w przypadku nagłych wypadków. Karta ta jest akceptowana w wielu krajach, w tym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Włoszech. Aby uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, należy skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia.