Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego na jaki okres

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego na jaki okres

Co to jest Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Na jaki okres jest wydawana Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ jest wydawana na okres jednego roku. Po tym czasie należy złożyć wniosek o jej przedłużenie. Karta ta jest ważna tylko wtedy, gdy osoba posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne w kraju, który ją wydał.

Jakie korzyści daje posiadanie Europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Posiadanie EKUZ daje wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów. Dzięki temu osoba posiadająca EKUZ nie musi ponosić dodatkowych kosztów za leczenie, a także nie musi wykupywać dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy każdy może otrzymać Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ jest wydawana tylko osobom, które są ubezpieczone w kraju, który ją wydaje. Oznacza to, że osoby, które nie są ubezpieczone w Polsce, nie mogą otrzymać EKUZ.

Jak otrzymać Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet. Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej NFZ.

Wnioski

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego na jaki okres jest wydawana na okres jednego roku i jest ważna tylko wtedy, gdy osoba posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne w kraju, który ją wydał. Posiadanie EKUZ daje wiele korzyści, takich jak możliwość korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców tych krajów. Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia.