Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek – jak go wypełnić?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku.

Kto może ubiegać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które są ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Karta ta jest wydawana bezpłatnie i jest przeznaczona dla osób, które planują krótkotrwały pobyt za granicą.

Jak wypełnić wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wypełnić osobiście w oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu. W przypadku wypełnienia wniosku przez internet, należy wejść na stronę internetową NFZ i wybrać opcję „Wniosek o EKUZ”. Następnie należy podać swoje dane osobowe oraz numer PESEL.

Jak długo trwa proces wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Proces wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych. Po tym czasie karta zostanie wysłana na adres podany w wniosku.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Przy składaniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego nie trzeba przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy podać swoje dane osobowe oraz numer PESEL.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo przydatnym dokumentem dla osób, które planują krótkotrwały pobyt za granicą. Wniosek o EKUZ można wypełnić osobiście w oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu. Proces wydawania karty trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych. Przy składaniu wniosku nie trzeba przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów.