Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co to jest i jak działa?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta EKUZ umożliwia korzystanie z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym jest się ubezpieczonym. Oznacza to, że osoba posiadająca EKUZ ma prawo do bezpłatnej lub tańszej opieki medycznej, takiej jak leczenie szpitalne, wizyty u lekarza czy leki na receptę.

Kto może skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta EKUZ jest przeznaczona dla osób, które są ubezpieczone w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Oznacza to, że osoby pracujące na umowę o pracę, emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, mogą skorzystać z EKUZ.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Karta EKUZ jest ważna przez okres jednego roku i można ją przedłużyć.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest obowiązkowa?

Posiadanie EKUZ nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto ją posiadać, jeśli planuje się podróżować po Europie. Dzięki niej można uniknąć wysokich kosztów leczenia w przypadku choroby lub wypadku.

Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć w każdym oddziale NFZ lub za pośrednictwem internetu. Karta ta umożliwia korzystanie z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym jest się ubezpieczonym. Posiadanie EKUZ nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto ją posiadać, jeśli planuje się podróżować po Europie.