europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego ile kosztuje

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – ile kosztuje?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ważna jest przez okres jednego roku.

Ile kosztuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ jest wydawana bezpłatnie, co oznacza, że nie trzeba ponosić żadnych kosztów związanych z jej wydaniem. Jednakże, warto pamiętać, że karta ta nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego, a jedynie ułatwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet. Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej NFZ.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest obowiązkowa?

EKUZ nie jest obowiązkowa, ale warto ją posiadać, gdyż ułatwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dzięki niej można uniknąć niepotrzebnych opłat za leczenie oraz skomplikowanych procedur związanych z uzyskaniem pomocy medycznej za granicą.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatna i ułatwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Warto ją posiadać, gdyż dzięki niej można uniknąć niepotrzebnych opłat za leczenie oraz skomplikowanych procedur związanych z uzyskaniem pomocy medycznej za granicą. Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia.