Gdzie Odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Gdzie Odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie i ważna jest przez okres jednego roku.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ można uzyskać w swojej placówce ubezpieczeniowej. Wystarczy złożyć wniosek i przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. Karta zostanie wydana bezpłatnie i będzie ważna przez rok.

Gdzie odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ można odebrać w swojej placówce ubezpieczeniowej. Można również złożyć wniosek online i otrzymać kartę pocztą.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna w każdym kraju UE?

Tak, EKUZ jest ważna we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zastępuje ubezpieczenie zdrowotne?

Nie, EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego. Karta ta zapewnia jedynie dostęp do opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku podczas pobytu za granicą.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważnym dokumentem dla osób podróżujących po krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta umożliwia dostęp do opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku. EKUZ można uzyskać w swojej placówce ubezpieczeniowej lub online. Pamiętaj, że karta ta nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego, a jedynie umożliwia dostęp do opieki medycznej w przypadku nagłej potrzeby.