Jak Działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w swoim oddziale NFZ lub przez internet. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej NFZ.

Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajdujemy. Oznacza to, że jeśli w danym kraju opieka medyczna jest płatna, to i my będziemy musieli uiścić opłatę. W przypadku, gdy opieka medyczna jest bezpłatna, to nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wystarczająca?

EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego. Karta ta zapewnia jedynie dostęp do opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku. W przypadku planowanej opieki medycznej, takiej jak np. zabiegi chirurgiczne czy badania diagnostyczne, należy skorzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uiścić opłatę za usługi medyczne.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna na stałe?

EKUZ jest ważna przez okres jednego roku. Po tym czasie należy złożyć wniosek o jej przedłużenie. Karta ta jest ważna na terenie państw Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo przydatnym dokumentem dla osób, które podróżują po Europie. Dzięki niej można skorzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju, w którym się znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia zdrowotnego i nie zapewnia planowanej opieki medycznej.