Jak Przedłużyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak Przedłużyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który umożliwia korzystanie z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku i może być przedłużona.

Jak przedłużyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby przedłużyć EKUZ, należy skontaktować się z instytucją, która wydała kartę. W Polsce jest to Narodowy Fundusz Zdrowia. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przez internet. W przypadku przedłużenia karty przez internet, należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Kiedy należy przedłużyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ należy przedłużyć przed upływem ważności karty. W przypadku braku przedłużenia, karta traci ważność i nie umożliwia korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Czy przedłużenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest płatne?

Nie, przedłużenie EKUZ jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że karta ta nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z leczeniem za granicą. W niektórych przypadkach może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat.

Jakie dokumenty są potrzebne do przedłużenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Do przedłużenia EKUZ nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy posiadać ważną kartę oraz dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i numer PESEL.

Wnioski

Przedłużenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest prostym i bezpłatnym procesem. Należy jednak pamiętać, że karta ta nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z leczeniem za granicą. W przypadku wyjazdu za granicę zaleca się dodatkowe ubezpieczenie, które zapewni pełną ochronę zdrowia.