Jak uzyskać ekuz online

Jak uzyskać ekuz online

Co to jest ekuz?

Ekuz to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Ekuz jest ważny przez okres jednego roku i można go uzyskać bezpłatnie.

Dlaczego warto uzyskać ekuz online?

Uzyskanie ekuz online jest szybkie i wygodne. Nie trzeba wychodzić z domu ani stać w długich kolejkach. Wystarczy wypełnić formularz online i otrzymać ekuz na swoją skrzynkę e-mailową. Ponadto, ekuz online jest dostępny w ciągu kilku minut, co jest szczególnie ważne w przypadku nagłych wyjazdów za granicę.

Jak uzyskać ekuz online?

Aby uzyskać ekuz online, należy przejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i wybrać opcję „Ekuz online”. Następnie należy wypełnić formularz, podając swoje dane osobowe oraz numer PESEL. Po wypełnieniu formularza, należy potwierdzić swoje dane i otrzymać ekuz na swoją skrzynkę e-mailową.

Czy uzyskanie ekuz online jest bezpieczne?

Tak, uzyskanie ekuz online jest bezpieczne. Strona internetowa NFZ jest zabezpieczona certyfikatem SSL, co oznacza, że dane przesyłane przez użytkowników są szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, NFZ gwarantuje poufność danych osobowych użytkowników.

Czy ekuz online jest ważny za granicą?

Tak, ekuz online jest ważny za granicą. Dokument ten uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. W przypadku nagłych wypadków za granicą, ekuz jest niezbędny do uzyskania pomocy medycznej.

Wnioski

– Uzyskanie ekuz online jest szybkie, wygodne i bezpłatne.
– Ekuz online jest ważny przez okres jednego roku i uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.
– Uzyskanie ekuz online jest bezpieczne, ponieważ strona internetowa NFZ jest zabezpieczona certyfikatem SSL i gwarantuje poufność danych osobowych użytkowników.