Jak Wygląda Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak Wygląda Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w swoim oddziale NFZ lub przez internet. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek należy złożyć na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej NFZ.

Jak długo ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania. Po upływie tego czasu należy złożyć wniosek o jej przedłużenie.

Jakie korzyści daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Dzięki EKUZ można korzystać z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. Karta ta uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej w przypadku nagłych zachorowań lub wypadków.

Jak wygląda Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument w formacie karty płatniczej. Na przedniej stronie karty znajduje się logo NFZ oraz logo Unii Europejskiej. Na odwrocie karty znajdują się informacje o posiadaczu karty oraz numer karty.

Podsumowanie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Aby uzyskać EKUZ, należy złożyć wniosek w swoim oddziale NFZ lub przez internet. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania i uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej w przypadku nagłych zachorowań lub wypadków. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument w formacie karty płatniczej, na której znajdują się informacje o posiadaczu karty oraz numer karty.