Jak Wyrobic Europejska Karte Ubezpieczenia

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia?

Europejska Karta Ubezpieczenia, zwana również EKUZ, to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku.

Kto może otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia?

Europejską Kartę Ubezpieczenia mogą otrzymać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, które planują wyjazd za granicę. Karta ta jest wydawana na wniosek osoby ubezpieczonej i jej członków rodziny.

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia?

Aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia, należy złożyć wniosek w najbliższej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer PESEL, datę urodzenia oraz datę planowanego wyjazdu za granicę.

Jak długo trwa wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia?

Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W przypadku składania wniosku przez internet, karta może zostać wygenerowana natychmiastowo.

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia jest obowiązkowa?

Europejska Karta Ubezpieczenia nie jest obowiązkowa, ale zaleca się jej posiadanie podczas podróży za granicę. Karta ta ułatwia korzystanie z opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia jest ważnym dokumentem podczas podróży za granicę. Jej wyrobienie jest proste i bezpłatne, a karta ta uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Warto pamiętać, że karta ta nie jest obowiązkowa, ale zaleca się jej posiadanie w celu ułatwienia korzystania z opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku.