Jak Wyrobić Kartę Ubezpieczenia Europejskiego

Jak wyrobić kartę ubezpieczenia europejskiego?

Co to jest karta ubezpieczenia europejskiego?

Karta ubezpieczenia europejskiego, zwana również EKUZ, to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku.

Jak wyrobić kartę ubezpieczenia europejskiego?

Aby wyrobić kartę ubezpieczenia europejskiego, należy skontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub przez internet. Wniosek o wydanie karty można również pobrać ze strony internetowej NFZ.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty ubezpieczenia europejskiego?

Do wyrobienia karty ubezpieczenia europejskiego potrzebne są następujące dokumenty:
– dowód osobisty lub paszport,
– numer PESEL lub NIP,
– adres zamieszkania,
– numer ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak długo trwa wyrobienie karty ubezpieczenia europejskiego?

Wyrobienie karty ubezpieczenia europejskiego trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku.

Czy karta ubezpieczenia europejskiego jest obowiązkowa?

Karta ubezpieczenia europejskiego nie jest obowiązkowa, ale zaleca się jej posiadanie podczas podróży do krajów Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Dzięki niej można skorzystać z opieki medycznej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju.

Wnioski

Wydanie karty ubezpieczenia europejskiego jest bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu pracy. Warto ją posiadać podczas podróży do krajów Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, aby mieć pewność, że w razie potrzeby skorzystamy z opieki medycznej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy danego kraju. Pamiętajmy, że karta ta jest ważna przez okres jednego roku i należy ją odnawiać co roku.