Jak założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

Jak założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

Co to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Karta ta jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku.

Jak założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Aby założyć EKUZ, należy skontaktować się z właściwym organem ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju. W Polsce jest to Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Można to zrobić osobiście, przez internet lub telefonicznie. Wniosek o wydanie karty można złożyć także przez portal pacjenta.

Czy każdy może założyć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

EKUZ przysługuje osobom, które są ubezpieczone w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mają stałe zamieszkanie. Karta ta nie jest dostępna dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach leczniczych.

Jak długo trwa założenie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o wydanie EKUZ powinien zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Pozytywna decyzja oznacza wydanie karty, która jest ważna przez rok od daty wydania.

Czy europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest ważna na całym świecie?

EKUZ jest ważna tylko w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. W innych krajach należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie medyczne.

Wnioski

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to ważny dokument dla osób, które podróżują po Europie. Dzięki niej można skorzystać z opieki medycznej w innych krajach bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Aby założyć EKUZ, należy skontaktować się z właściwym organem ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju. Wniosek można złożyć osobiście, przez internet lub telefonicznie. Pozytywna decyzja oznacza wydanie karty, która jest ważna przez rok od daty wydania. Pamiętajmy jednak, że EKUZ nie jest ważna na całym świecie i w innych krajach należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie medyczne.