jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty ekuz

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty ekuz?

Co to jest karta ekuz?

Karta ekuz to dokument, który umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Jest to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty ekuz?

Aby wyrobić kartę ekuz, należy złożyć wniosek w placówce NFZ. Wniosek ten można złożyć osobiście lub za pośrednictwem internetu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dowód osobisty lub paszport – dokument ten jest niezbędny do potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o kartę ekuz.

2. Zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym – dokument ten potwierdza, że osoba ubiegająca się o kartę ekuz jest ubezpieczona w polskim systemie opieki zdrowotnej.

3. Aktualne zdjęcie – zdjęcie jest potrzebne do wydania karty ekuz.

Czy karta ekuz jest bezpłatna?

Tak, karta ekuz jest bezpłatna. Nie ma żadnych opłat związanych z jej wyrobieniem. Jedynym kosztem, jaki może się pojawić, to koszt przesyłki karty ekuz pocztą.

Jak długo trwa wydanie karty ekuz?

Wydanie karty ekuz trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku w placówce NFZ. Jeśli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem internetu, czas oczekiwania na kartę ekuz może być krótszy.

Wnioski

Wydanie karty ekuz jest bardzo proste i nie wymaga wielu dokumentów. Wystarczy posiadać dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktualne zdjęcie. Karta ekuz jest bezpłatna i ważna przez okres jednego roku. Jeśli chcesz korzystać z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, warto wyrobić sobie tę kartę.