jakie zmiany w ubezpieczeniach OC

Jakie zmiany w ubezpieczeniach OC?

Nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń OC

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń OC. Zmiany te wprowadzono w celu zwiększenia ochrony kierowców i poszkodowanych w wypadkach drogowych. Co dokładnie się zmieniło?

Obniżenie limitów odpowiedzialności finansowej

Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie limitów odpowiedzialności finansowej dla ubezpieczycieli. Dotychczasowe limity wynosiły 5 mln euro dla szkód osobowych i 1 mln euro dla szkód majątkowych. Teraz limity te zostały obniżone odpowiednio do 2,5 mln euro i 1 mln euro. Dzięki temu poszkodowani w wypadkach drogowych będą mieli większe szanse na uzyskanie pełnego odszkodowania.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rowerzystów

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rowerzystów. Dotychczas rowerzyści nie byli objęci obowiązkowym ubezpieczeniem, co w przypadku wypadków drogowych powodowało wiele problemów. Teraz każdy rowerzysta musi posiadać ubezpieczenie OC, co zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Nowe zasady ustalania składki ubezpieczeniowej

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowych zasad ustalania składki ubezpieczeniowej. Teraz ubezpieczyciele będą mieli większą swobodę w ustalaniu wysokości składki, co pozwoli na lepsze dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb kierowców. Wprowadzono również tzw. bonus-malus, czyli system premiowania kierowców bezszkodowych i karania tych, którzy często powodują wypadki.

Wnioski

Jakie zmiany w ubezpieczeniach OC zostały wprowadzone? Obniżono limity odpowiedzialności finansowej, wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rowerzystów oraz zmieniono zasady ustalania składki ubezpieczeniowej. Dzięki tym zmianom poszkodowani w wypadkach drogowych będą mieli większe szanse na uzyskanie pełnego odszkodowania, a kierowcy będą mieli większą swobodę w wyborze ubezpieczenia dopasowanego do swoich potrzeb.