Karta ekuz co obejmuje

Karta ekuz co obejmuje – wszystko, co musisz wiedzieć

Czym jest karta ekuz?

Karta ekuz to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Karta ekuz jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku.

Kto może otrzymać kartę ekuz?

Karta ekuz jest przeznaczona dla osób, które są ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że karta ta jest dostępna dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także dla osób bezrobotnych, emerytów i rencistów.

Co obejmuje karta ekuz?

Karta ekuz uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EOG. Oznacza to, że posiadacz karty ekuz ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej w przypadku nagłej choroby lub wypadku. Karta ta obejmuje także leczenie przewlekłe oraz leczenie związane z ciążą i porodem.

Jak otrzymać kartę ekuz?

Karta ekuz jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek w najbliższej placówce NFZ. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem za granicę.

Czy karta ekuz jest obowiązkowa?

Posiadanie karty ekuz nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto ją posiadać. Karta ta daje pewność, że w przypadku nagłej choroby lub wypadku, posiadacz karty będzie miał prawo do bezpłatnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EOG.

Podsumowanie

Karta ekuz to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EOG. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest ważna przez okres jednego roku. Posiadanie karty ekuz nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto ją posiadać, aby mieć pewność, że w przypadku nagłej choroby lub wypadku, będzie się miał prawo do bezpłatnej opieki medycznej za granicą.