kiedy można wymówić ubezpieczenie OC

Kiedy można wymówić ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC – co to takiego?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przed szkodami, jakie możemy wyrządzić innym osobom w trakcie korzystania z pojazdu. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego właściciela pojazdu, który porusza się po drogach publicznych.

Kiedy można wymówić ubezpieczenie OC?

Można wymówić ubezpieczenie OC w przypadku, gdy:

– Zmieniamy ubezpieczyciela – jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, musimy pamiętać o tym, żeby wymówić poprzednie ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie będziemy mieli dwa ubezpieczenia na jedno auto, co jest niezgodne z prawem.
– Sprzedajemy pojazd – jeśli sprzedajemy pojazd, musimy pamiętać o tym, żeby wymówić ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie będziemy musieli płacić składki za ubezpieczenie, którego już nie potrzebujemy.
– Wyjeżdżamy za granicę – jeśli wyjeżdżamy za granicę, musimy pamiętać o tym, żeby wymówić ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie będziemy mieli dwa ubezpieczenia na jedno auto, co jest niezgodne z prawem.
– Zostajemy bez pojazdu – jeśli zostajemy bez pojazdu, np. w wyniku kradzieży, musimy pamiętać o tym, żeby wymówić ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie będziemy musieli płacić składki za ubezpieczenie, którego już nie potrzebujemy.

Jak wymówić ubezpieczenie OC?

Wymówienie ubezpieczenia OC jest bardzo proste. Wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go o tym, że chcemy zrezygnować z ubezpieczenia. W większości przypadków wystarczy wysłać pismo lub złożyć oświadczenie w formie elektronicznej.

Wnioski

– Wymówienie ubezpieczenia OC jest konieczne w przypadku zmiany ubezpieczyciela, sprzedaży pojazdu, wyjazdu za granicę lub utraty pojazdu.
– Wymówienie ubezpieczenia OC jest bardzo proste i można to zrobić za pomocą pisma lub oświadczenia w formie elektronicznej.
– Nie wymówienie ubezpieczenia OC może skutkować koniecznością płacenia składek za ubezpieczenie, którego już nie potrzebujemy.