Kto Wydaje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Kto Wydaje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie i ważna jest przez okres jednego roku.

Kto może otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą otrzymać osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia lub w innej instytucji ubezpieczeniowej w Polsce. Karta ta jest wydawana bezpłatnie i można ją otrzymać w każdej placówce NFZ.

Kto wydaje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Można ją otrzymać w każdej placówce NFZ, a także przez internet na stronie eWUŚ.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy posiadać ważną polską kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód osobisty lub paszport. W przypadku dzieci, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz dokumentu potwierdzającego opiekę nad dzieckiem.

Jak długo ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna przez okres jednego roku. Po tym czasie należy złożyć wniosek o jej przedłużenie.

Wnioski

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo przydatnym dokumentem dla osób podróżujących po Europie. Dzięki niej można korzystać z opieki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia i można ją otrzymać w każdej placówce NFZ. Aby otrzymać EKUZ, należy posiadać ważną polską kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód osobisty lub paszport. Karta ta jest ważna przez okres jednego roku i po tym czasie należy złożyć wniosek o jej przedłużenie.