kto wypłaca ubezpieczenie OC?

Kto wypłaca ubezpieczenie OC?

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Chroni ono kierowcę przed kosztami związanymi z szkodami, jakie może wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego.

Kto wypłaca odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC wypłaca ubezpieczyciel, czyli firma, u której kierowca wykupił polisę. W przypadku szkody, poszkodowany powinien zgłosić ją do ubezpieczyciela, który dokona wyceny szkody i wypłaci odszkodowanie.

Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone własnemu pojazdowi?

Nie, ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych własnemu pojazdowi. W takim przypadku kierowca musi wykupić dodatkowe ubezpieczenie, czyli AC (autocasco).

Czy ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez pasażerów?

Nie, ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pasażerów. W takim przypadku poszkodowany musi skierować roszczenie do ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) pasażerów.

Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia OC?

Brak ubezpieczenia OC jest przestępstwem i grozi za nie karą grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Ponadto, kierowca może ponieść koszty związane z naprawą szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego i chroni kierowcę przed kosztami związanymi z szkodami, jakie może wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC wypłaca ubezpieczyciel, a brak ubezpieczenia OC grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, dlatego warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.