Ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Karta ta jest wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest bezpłatna.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie EKUZ?

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego daje nam pewność, że w przypadku nagłej choroby lub wypadku w czasie pobytu za granicą, będziemy mieli dostęp do opieki medycznej na takich samych warunkach, jakie obowiązują w kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kosztów i formalności związanych z leczeniem za granicą.

Jak długo ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna przez okres jednego roku od daty jej wydania. Po tym czasie należy ją odnowić.

Czy posiadanie EKUZ zastępuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Nie, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Posiadanie EKUZ jest jedynie dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku nagłej choroby lub wypadku za granicą.

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdej placówce NFZ. Wystarczy złożyć wniosek i okazać ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Podsumowanie

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest niezwykle ważne, gdy planujemy wyjazd za granicę. Dzięki niej mamy pewność, że w przypadku nagłej choroby lub wypadku będziemy mieli dostęp do opieki medycznej na takich samych warunkach, jakie obowiązują w kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni. Pamiętajmy, że EKUZ jest ważna tylko przez rok, więc należy ją regularnie odnawiać.